Dastronic logo

AANBOD

MAGAZIJNBEHEER

Efficient magazijnbeheer

EFFICIENT MAGAZIJNBEHEER


Elk magazijn, ongeacht zijn volume, heeft er baat bij dat de werkzaamheden die er plaatsvinden efficiënt worden uitgevoerd. Magazijn optimalisatie is hierbij cruciaal.


De twee belangrijkste zaken om tot die efficiëntie te komen zijn de magazijnindeling en de tools die de werkzaamheden ondersteunen.

In die materie hebben wij ons de voorbije 25 jaar gespecialiseerd.


Wij evalueren de opstelling in het magazijn, waar zich welke producten bevinden en hoe de goederenstromen lopen. 


Vervolgens kijken we hoe die indeling kan worden verbeterd en welke technieken in aanmerking komen om de taken correct en snel uit te kunnen voeren. Barcode scanning, Voice Picking, Pick to Light: elk hebben ze hun specifieke voor- en nadelen.


De vastgelegde oplossing wordt uitgerust met ons magazijnbeheersysteem Optima WMS dat het uit te voeren werk verdeelt, opvolgt en controleert. Het resultaat is een logisch geheel waarin de activiteiten soepel en snel verlopen.   

De dirigent in het magazijn

OPTIMA WMS


De dirigent in het magazijn


In de logistieke keten is de performantie van het magazijn cruciaal. Opgeslagen goederen moeten snel en foutloos tot bij de klant worden gebracht. Magazijnruimte is duur dient maximaal te worden benut.  


Dagelijks worden in een magazijn tal van bewegingen uitgevoerd. Ontvangen
goederen stockeren, aanvullingen organiseren, bestelde goederen tijdig uitleveren. Dringende zaken moeten voorrang kunnen krijgen en probleemsituaties in een mum van tijd worden afgehandeld.


Het verdelen van dat werk, het toewijzen ervan aan de uitvoerders, het
controleren en bewaken van de juiste uitvoering ervan vraagt het inzetten
van een oplossing die het totaal overzicht beheerst maar die ook op detailniveau kan ingrijpen. Zoals een dirigent zijn orkest leidt en waakt over
de juiste accenten.


Optima WMS is ontworpen om de rol van dirigent op zich te nemen.  Klantenorders en leveranciersbestellingen worden door Optima WMS  vertaald naar magazijntaken. Optima WMS verdeelt de taken over de beschikbare uitvoerders en regisseert de uitvoering ervan.

Operator hulpmiddelen

OPERATOR TOOLS


Om te communiceren met Optima WMS heeft de uitvoerder een hulpmiddel nodig. Wij integreren de voor u meest geschikte oplossing


Opdrachten worden toegewezen aan een operator en Optima WMS begeleidt de medewerker tijdens de uitvoering ervan en controleert of hierbij geen fouten worden gemaakt.


Afhankelijk van wat het meest geschikt is voor uw project integreren wij volgende hulpmiddelen


  • mobiele terminals met barcodelezer
  • voice-picking 
  • pick-to-light oplossing


Hieronder worden de specifieke kenmerken van de verschillende mogelijkheden toegelicht.

Mobiele terminals

MOBIELE TERMINALS


Communicatie en controle via een mobiele computer met geïntegreerd beeldscherm en barcodescanner


Terminals zijn door hun breed toepassingsgebied erg populair. De operator krijgt zijn opdrachten via het beeldscherm op de terminal. Met het aanraakscherm en/of keypad kan de operator zelf acties bijsturen.


Via de geïntegreerde barcodescanner worden dragers en/of locaties geregistreerd. Tevens controleert Optima WMS via scanning of de operator geen fouten maakt.


De varianten kunnen ingedeeld worden in twee types: handterminals en (vast gemonteerde) truckterminals/


Voordelen zijn de grote flexibiliteit en lagere prijs in vergelijking met andere technieken. 


Voice picking

VOICE-PICKING


De operator draagt een voice-jacket of headset en krijgt gesproken opdrachten. Via spraak bevestigt hij de uitvoering ervan of kiest hij extra acties.


Voice-picking is vooral populair wanneer een groot aantal picks op relatief beperkte afstand moeten worden genomen. 


Bij een handterminal dient de operator de opdracht te lezen op het scherm en bij het nemen van de goederen de terminal in het holster te stoppen. Bij voice-picking heeft hij beide handen vrij en krijgt hij de opdrachten tijdens

de uitvoering. De picking verloopt zo sneller. Hoe groter het aandeel van de picktijd in de totale taaktijd, hoe belangrijker het voordeel van voice. 


Controle op juiste uitvoering verloopt door het lezen van een verificatiecode die zich op de locatie of op de drager bevindt. Soms wordt toch een armscanner toegevoegd, bvb voor het registreren van lotnummers en/of serienummers.

Pick To Light

PICK-TO-LIGHT


De communicatie met de operator verloopt via vast gemonteerde displays op de magazijnlocaties. Een lampje op het display toont de operator waar goederen te nemen, het display toont de hoeveelheid.


De operator draagt zelf geen hulpmiddel. Hij kijkt welk lampje op het rek aangaat en neemt de aangeduide hoeveelheid. Vervolgens bevestigt hij de afname via de in het display geïntegreerde drukknop. Automatisch gaat dan het lampje op de volgende gevraagde locatie aan.


Door de  kleur van het lampje te koppelen aan de operator kunnen meerdere operatoren worden opgesteld in dezelfde zone.


Pick-To-Ligth is de meeste eenvoudige pickvorm voor de operator. Het is ook de snelste. De investering in apparatuur ligt echter hoger dan bij terminals en voice waardoor deze methodiek meestal pas toegepast wordt bij hogere pickaantallen.

Automatische systemen

AUTOMATISCHE SYSTEMEN


Naast de toepassingen waar operatoren de bewegingen uitvoeren worden ook automatische systemen geïntegreerd in Optima WMS


Optima WMS verzorgt het aansturen van automatische transportmiddelen en opslagsystemen. De bijhorende opslaglocaties worden opgenomen in het magazijnbeheer. De bewegende systemen worden via een real-time interface aangestuurd.


Automatische kranen en AGV, mobiele opslagsystemen, sorteermachines tot volledige PLC-gestuurde installaties worden op deze manier een onderdeel van het door Optima WMS aangestuurde en gecontroleerde geheel.